Ceart nó Mí-cheart??

Breathnaigh ar an bpictiúr, agus léigh na habairtí. Ansin, do 'chuile abairt, scríobh 'ceart' nó 'mí-cheart', agus scríobh cén fáth a bhfuil sí ceart nó mí-cheart.

  1. Tá seaicéid ar na fír.
  2. Tá an fharraige ciúin.
  3. Tá go leor báid ar an bhfarraige.
  4. Tá carraigreacha móra ann.
  5. Beidh na fír seo tuirseach ar ball.
  6. Níl 'chuile dhuine anseo ar an bhfarraige.

next exercise Go to the next exercise OR index of exercises Return to the list of exercises.