Ceart nó Mí-cheart?

Breathnaigh ar an bpictiúr, agus léigh na habairtí. Ansin, do 'chuile abairt, scríobh 'ceart' nó 'mí-cheart', agus scríobh cén fáth a bhfuil sí ceart nó mí-cheart.

  1. Tá an áit seo in Éirinn.
  2. Níl fuacht ar bith ann.
  3. Tá go leor croinnte ansin.
  4. Tá bean in aice leis an teach agus tá gúna ar an mbean seo.
  5. Tá geimhreadh ann.
  6. Tá bean eile ann, agus tá a lámh ar an doras.

next exercise Go to the next exercise OR index of exercises Return to the list of exercises.