Ceart nó Mí-cheart?

Breathnaigh ar an bpictiúr, agus léigh na habairtí. Ansin, do 'chuile abairt, scríobh 'ceart' nó 'mí-cheart', agus scríobh cén fáth a bhfuil sí ceart nó mí-cheart.

  1. Tá teach an phobail sa bpictiúr seo.
  2. Níl an áit seo in Éirinn.
  3. Níl an aimsir go breá.
  4. Tá go leor daoine ag caint ansin.
  5. Bheadh deochanna iontacha ag an áit seo.
  6. Tá boird ar an talamh.

next exercise Go to the next exercise OR index of exercises Return to the list of exercises.