Ceart nó Mí-cheart?

Breathnaigh ar an bpictiúr, agus léigh na habairtí. Ansin, do 'chuile abairt, scríobh 'ceart' nó 'mí-cheart', agus scríobh cén fáth a bhfuil sí ceart nó mí-cheart.

  1. Níl an áit seo i mBaile Átha Cliath.
  2. Níl fuinneoig ar bith ann.
  3. Tá cupla duine ag caint sa bpictiúr seo.
  4. Tá go leor croinnte ann.
  5. Tá tithe nua anseo.
  6. Feicim éanacha ar an talamh.

This is the last one! index of exercises Return to the list of exercises.