Ceart nó Mí-cheart?

Breathnaigh ar an bpictiúr, agus léigh na habairtí. Ansin, do 'chuile abairt, scríobh 'ceart' nó 'mí-cheart', agus scríobh cén fáth a bhfuil sí ceart nó mí-cheart.

  1. Tá an áit seo in Éirinn.
  2. Tá dánlann sa bpictiúr.
  3. Tá capall ar an siopa.
  4. Tá aimsir fhliuch ann.
  5. Tá go leor rudaí in aice leis an siopa.
  6. Níl gasúr ar bith ag an siopa.

next exercise Go to the next exercise OR index of exercises Return to the list of exercises.