Common Norwegian Verbs

for Norwegian for Reading Knowledge

janus005@umn.edu

See a more complete list of verbs in Norwegian Verbs and Essentials of Grammar (pages 137-148).

Irregular present tenses appear with an asterisk and a yellow background

last updated: Monday, January 15, 2001
© 2001 Louis Janus
janus005@umn.edu

Infinitive

Present

Past Tense

Present Perfect

English

arbeide

arbeider

arbeidet

har arbeidet

work

begynne

begynner

begynte

har begynt

begin

bestemme

bestemmer

bestemte

har bestemt

decide

besøke

besøker

besøkte

har besøkt

visit

betale

betaler

betalte

har betalt

pay

bli

blir

ble / blei

har blitt

remain, become

bo

bor

bodde

har bodd

dwell

bringe

bringer

brakte

har brakt

bring

bruke

bruker

brukte

har brukt

use

burde

* bør

burde

burdet

should

bære

bærer

bar

har båret

bear, carry

dele

deler

delte

har delt

divide, share

dra / drage

drar / drager

drog

har dradd / har dratt

drag, travel

drepe

dreper

drepte

har drept

kill

drikke

drikker

drakk

har drukket

drink

drive

driver

drev / dreiv

har drevet

operate, run

dør

dødde / døde

har dødd

die

eie

eier

eide / åtte

har eid / har ått

own

falle

faller

falt

har falt

fall

finnes

* finnes

fantes

har fantes

be found, exist

finne

finner

fant

har funnet

find

foretrekke

foretrekker

foretrakk

har foretrukket

prefer

forklare

forklarer

forklarte

har forklart

explain

forstå

forstår

forstod

har forstått

understand

fortelle

forteller

fortalte

har fortalt

tell, explain

får

fikk

har fått

get, receive

gi

gir

gav

har gitt

give

gjelde

gjelder

gjaldt / galdt

har gjeldt

be in force, apply

gjøre

* gjør

gjorde

har gjort

do

glemme

glemmer

glemte

har glemt

forget

går

gikk

har gått

go, walk

ha

har

hadde

har hatt

have

handle

handler

handlet

har handlet

act, shop, deal with

hende

hender

hendte

har hendt

happen

hente

henter

hentet

har hendt

fetch, bring

hete

heter

het / hette

har hett

be named

hjelpe

hjelper

hjalp

har hjulpet

help

holde

holder

holdt

har holdt

keep, hold

huske

husker

husket

har husket

remember

høre

hører

hørte

har hørt

hear

interessere

interesserer

interesserte

har interessert

interest

jobbe

jobber

jobbet

har jobbet

work

kjenne

kjenner

kjente

har kjent

know (person, place)

kjøpe

kjøper

kjøpte

har kjøpt

purchase

kjøre

kjører

kjørte

har kjørt

drive

komme

kommer

kom

har kommet

come

koste

koster

kostet / kosta

har kostet

cost, sweep

kunne

kan

kunne

har kunnet

be able to

la

lar

lot

har latt

allow, let

lage

lager

laget / laga / lagde

har laget / har laga / har lagd

make, create

legge

legge

la

har lagt

lay, place

lese

leser

leste

har lest

read, study

leve

lever

levde

har levd

live, be alive

ligge

ligger

har ligget

lie

ligne / likne

ligner / likner

lignet / liknet

har lignet / har liknet /

resemble, look like

like

liker

likte

har likt

like

lære

lærer

lærte

har lært

learn, teach

løpe

løper

løp

har løpt / har løpet

run

melde

melder

meldte

har meldt

announce, report

mene

mener

mente

har ment

think, be of the opinion

møte

møter

møtte

har møtt

meet

måtte

* må

måtte

har måttet

have to, be obliged to

prøve

prøver

prøvde

har prøvd

try, attempt

reise

reiser

reiste

har reist

travel, raise

se

ser

har sett

see

selge

selger

solgte

har solgt

sell

sende

sender

sendte

har sendt

send

sette

setter

satte

har satt

set, place

si

*sier

sa

har sagt

say, tell

sitte

sitter

satt

har sittet

sit

skje

skjer

skjedde

har skjedd

happen

skrive

skriver

skrev

har skrevet

write

skulle

* skal

skulle

har skullet

should, shall

slå

slår

slo

har slått

hit, strike

slåss

* slåss

sloss

har slåss

fight

sove

sover

sov

har sovet

sleep

spørre

* spør

spurte

har spurt

ask

stå

står

stod

har stått

stand, stand up

synes

* synes / syns

syntes

har synes / har syns

seem, think, be visible

søke

søker

søkte

har søkt

seek

ta

tar

tok

har tatt

take

tenke

tenker

tenkte

har tenkt

think, intend

treffe

treffer

traff

har truffet

meet, hit

trives

trives

trivdes

har trives / har trivs

enjoy, thrive

tro

tror

trodde

har trodd

believe

vente

venter

ventet

har ventet

wait, expect

ville

* vil

ville

har villet

want to, will

vise

viser

viste

har vist

show

vite

* vet

visste

har visst

know (fact)

være

* er

var

har vært

be, exist

ønske

ønsker

ønsket

har ønsket

wish, desire

åpne

åpner

åpnet

har åpnet

open