Complete the sentences below with the appropriate adverbs of direction/postion.

"Tá Ruairí ag goil __________ an staighre," a deir Cáit.

"Tá súil agam go mbeidh sé ag fanacht __________ , agus nach mbeidh sé ag teacht _________ aríst!

Freagraí

(Note: click the mouse on the picture to review the sequence).