Here is the complete description of the photograph:

Full text:
* Neska gazta zati bat kortatzen ari da.
* Belarra duen gizonak labana dauka.
* Emakumea eta gizona baserritarrak dira.
* Gaztak saltzen ari dira.


Return to try another exercise.