Complete the Description

Ikus ezazu argazki hau. Argazki ikusi eta gero bete ezazu falta diren hitzak. Zerrenda honetan egon behar dira.

/saltzen, erosten, jendea, hitz egiten/

Click here to see the complete description.

1. Neska gazta___________ari da.
2. Andrea gazta__________ari da.
3. Neskaren atzean____________ikusten duzu.
4. Plazan neskak____________ari dira.


Return to try another exercise.