FILL-IN-THE-BLANK (EXERCISE #1)

Author: Gabriela Nik. Ilieva
© 1995-98 by the Regents of the University of Minnesota.  All rights reserved.


nl


1 yh iksI `r ke pIze ko g;\v kI kCcI s@k hw)
2 yh Ek g;\v ke iksI nl k; Xy hw ijs me' p;îp lg; a; hw)
3 yh;\ Ek nIle a;wr Ek l;l r'g kI b;L$I r%I hw) Ek tpelI .I r%I hw ijs me' p;nI .r; hw)
4 do muigRy;\ x;yd p;nI pIne ke ilye a;yI hw' Kyo'ik gmIR me' p;nI !U!n; muiXkl hw)
5 yh;\ pr a;m y; iksI fl k; Ek %;lI boKs r%; a; hw)
6 nl ke nIce Ek `@; r%; hw ijs se p;nI k; Ek bU'd .I bek;r n j;E) p;nI kI Ek-Ek bU'd .I k;m a; j;EgI)
7 .;rt me' p;nI bt km smy ke ilye a;t; hw a;wr k.I-k.I smy to iniXct nhI' rht; hw)
8 log yh m;lUm krne ke ilE ik nl a; gy; hw ve `@; lg; dete hw')
9 p;nI ke `@e me' igrne kI a;v;j se m;lUm ho j;Eg; ik nl a; gy; hw)
10 p;s me' Ek zo$; mk;n hw jh;\ a;\gn me' ko bw#; hw ijsk; jUt; hm de% skte hw')

$eKS$ ko sunne ke ilye listen (594K)
Go back to try another exercise.